FD.io VPP  v18.07-34-g55fbdb9
Vector Packet Processing
src/vnet/ipfix-export

ipfix classify table

Summary/usage

ipfix classify table add|del <table-index>.

Declaration and implementation

Declaration: ipfix_classify_table_add_del_command (src/vnet/ipfix-export/flow_report_classify.c line 488)

Implementation: ipfix_classify_table_add_del_command_fn.

ipfix flush

Summary/usage

flush the current ipfix data [for make test].

Declaration and implementation

Declaration: ipfix_flush_command (src/vnet/ipfix-export/flow_report.c line 592)

Implementation: ipfix_flush_command_fn.

set ipfix classify stream

Summary/usage

set ipfix classify stream[domain <domain-id>] [src-port <src-port>].

Declaration and implementation

Declaration: set_ipfix_classify_stream_command (src/vnet/ipfix-export/flow_report_classify.c line 531)

Implementation: set_ipfix_classify_stream_command_fn.

set ipfix exporter

Summary/usage

set ipfix exporter collector <ip4-address> [port <port>] src <ip4-address> [fib-id <fib-id>] [path-mtu <path-mtu>] [template-interval <template-interval>].

Declaration and implementation

Declaration: set_ipfix_exporter_command (src/vnet/ipfix-export/flow_report.c line 569)

Implementation: set_ipfix_exporter_command_fn.